top of page

Walne Zgromadzenie


Na dzień 27 maja Zarząd koła zwołał

Walne Zgromadzenie członków koła.

Jak zwykle w porządku obrad znalazły się sprawozdania Prezesa, Łowczego oraz Skarbnika. Głosowania nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz zatwierdzeniem planów łowiecko- hodowlanych oraz finansowych.

Jak zwykle też zanim rozpoczęliśmy obrady , spotkaliśmy się przy obelisku poświęconym Kolegom, którzy już polują u Świętego Huberta.

Doceniono również pracę Kolegów na rzecz koła wręczając drobne upominki , dyplomy i medale.

Jak co roku kilku naszych Kolegów dołożyło swoją cegiełkę do ogólnopolskiego wykazu trofeów medalowych, których w poprzednim sezonie trochę się nazbierało. Nie pamiętam już kto, komu i za co wręczał medale i dyplomy, ale trwało to dobre półtorej godziny i nie byłem w stanie wszystkiego zapisać, ale robiłem za to fotki.

Wszystko prawie jak zawsze gdyby nie kilka ważnych dla przyszłości koła faktów, o których nie można tutaj nie wspomnieć.

W pierwszej kolejności głos zabrał nasz skarbnik, który postanowił zrezygnować z dalszego pełnienia swojej funkcji w Zarządzie koła. To wprawiło wszystkich w nienajlepszy nastrój bowiem Kolega Wojtek Żyła funkcję skarbnika pełnił od dłuższego czasu wzorowo i jakoś nikt nie wyobrażał sobie kogoś innego na tym miejscu.
Kolega Wojtek to konkretny Gość i zdania nie cofnął, a funkcja skarbnika to duże wyzwanie i duża odpowiedzialność, którą na szczęście zgodził się wziąć na siebie Kolega Janusz Kulus.

Kolega Janusz dostał duży kredyt zaufania i został wybrany do zarządu jednogłośnie.

Jednocześnie zwolniło się miejsce w Komisji Rewizyjnej i tutaj również całością głosów został wybrany Kolega Michał Buchert.

W ten oto sposób zostały dokonane zmiany personalne w organach koła. Resztę czasu zajęły nam różne dyskusje oraz degustacja potraw przygotowanych przez zaprzyjaźnioną firmę cateringową.

Darz Bór

Tekst i fotki

Andrzej SidorukComments


bottom of page