top of page

Knieja Rogoziniec

Koło Łowieckie

Organy Koła

 

Zarząd koła:

Prezes: Maciej Jaśkowski

 

Łowczy: Mateusz  Czepiżak

Skarbnik: Janusz Kulus

Sekretarz: Leszek  Parandyk

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:

Sebastian Wachowiak

Członkowie:

Michał Buchert

Tomasz Gołek

 

Strażnicy łowieccy:

Mateusz Czepiżak, Paweł Ginter, Tomasz Gołek

 

Poczet Sztandarowy:

Błażej Gaweł, Sławomir Szuman, Mateusz Czepiżak, Dariusz Łuka

 

Knieja Rogoziniec
Organy Koła

CZŁONKOWIE KOŁA

Knieja Rogoziniec
Członkowie Koła

Członkowie Koła

 

Bartosz Błażej

Buchert Michał

Czepiżak Mateusz

Czepiżak Piotr

Czepiżak Ryszard

Czepiżak Stanisław

Garbowski Antoni

Gaweł Błażej

Ginter Paweł

Gołek Arkadiusz

Gołek Łukasz

Gołek Tomasz

Halczak Henryk

Hammerling Zygmunt

Janeczek Marcin

Jasiński Ryszard

Jaśkowski Andrzej

Jaśkowski Józef

Jaśkowski Maciej

Jaśkowski Michał

Kaczmarek Ryszard

Kaiser Marek

Kulus Janusz

Łański Grzegorz

Łotecki Witold

Łuka Dariusz

Nowicki Józef

Parandyk Leszek

Pawlik Jerzy

Radzicki Dawid

Radzicki Rafał

Sadovyi  Kostiantyn

Sidoruk Andrzej

Sochacki Bogdan

Szuman Sławomir

Ślozowski Józef

Ślozowski Rafał

Van Styvendael Daniel

Wachowiak Sebastian

Wittke Wojciech

Żyła Wojciech

NASI CZŁONKOWIE W ORGANACH OKRĘGOWYCH PZŁ ZIELONA GÓRA

 NASI CZŁONKOWIE W ORGANACH OKRĘGOWYCH PZŁ ZIELONA GÓRA

 

Maciej Jaśkowski

z-ca członka Naczelnej Rady Łowieckiej

członek Okręgowej Rady Łowieckiej
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kultury Tradycji i Etyki Łowieckiej

członek Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą

delegat na Zjazd Krajowy PZŁ

członek Komisji ds.opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich

Rafał Ślozowski

członek Okręgowej Komisji Hodowlanej

 

Wojciech Żyła

członek Okręgowej Komisji Strzelectwa Myśliwskiego

Dariusz Łuka

członek Okręgowej Komisji ds. Kontroli Kół Łowieckich

Ryszard Jasiński

członek Okręgowej Komisji Hodowlanej

My w ORŁ
Odznaczenia Łowieckie

Odznaczenia

Knieja Rogoziniec

Złom:


Koło Łowieckie "Knieja" Rogoziniec

 

 

Złom:


Józef Jaśkowski, Zygmunt Jurczyszyn

 

 

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej:


Marian Jachacy, Mieczysław Jarosik, Zygmunt Jurczyszyn,

Józef Jaśkowski, Maciej Jaśkowski

 

 

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej:


Marian Jachacy, Mieczysław Jarosik, Zygmunt Jurczyszyn, Józef Jaśkowski, Maciej Jaśkowski,
Ryszard Kaczmarek, Rafał Ślozowski, Wojciech Żyła, Tadeusz Kucera

 

 

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej:


Marian Jachacy, Mieczysław Jarosik, Zygmunt Jurczyszyn, Józef Jaśkowski, Maciej Jaśkowski, Ryszard Kaczmarek, Rafał Ślozowski, Ryszard Czepiżak, Stanisław Czepiżak, Błażej Gaweł, Ryszard Jasiński, Andrzej Jaśkowski, Michał Jaśkowski, Marian Przeworski, Józef Ślozowski, Wojciech Wittke, Kazimierz Witwicki, Wojciech Żyła

 

 

Medal Świętego Huberta


Zygmunt Jurczyszyn , Maciej Jaśkowski, Józef Jaśkowski

 

 

msh.jpg

Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego:


Marian Jachacy, Zygmunt Jurczyszyn, Jerzy Mazurkiewicz, Józef Jaśkowski, Krzysztof Bartosz,
Błażej Gaweł, Józef Nowicki, Bogdan Sochacki, Tadeusz Ślozowski, Piotr Torba, Wojciech Wittke, Wojciech Żyła, Ryszard Czepiżak, Arkadiusz Gołek, Maciej Jaśkowski, Ryszard Kaczmarek, Rafał Ślozowski,

Czepiżak Mateusz, Szuman Sławomir, Radzicki Rafał, Andrzej Sidoruk, Marek Kaiser, Daniel van Styvendael,

Stanisław Czepiżak, Dariusz Łuka, Grzegorz Łański, Janusz Kulus, Józef Ślozowski, Zygmunt Hammerling.

Koło Łowieckie "Knieja" Rogoziniec

Zasłużony dla Gorzowskiego Okręgu Łowieckiego:

Maciej Jaśkowski

Dla uhonorowania członków naszego Koła, w podziękowaniu za zaangażowanie w prace społeczne na rzecz Koła, Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków K.Ł. KNIEJA Rogoziniec nr 6/14/15 z dnia 25.04.2014r, ustalono Medal Zasłużony dla K.Ł. KNIEJA Rogoziniec w formie trzystopniowej (złoty, srebrny i  brązowy), przyznawany co pięć lat tj. w okrągły jubileusz Koła.

 

ZŁOTY MEDAL
ZASŁUŻONY DLA K.Ł. KNIEJA ROGOZINIEC


Józef Jaśkowski
 

 

SREBRNY MEDAL
ZASŁUŻONY DLA K.Ł. KNIEJA ROGOZINIEC


Stanisław Czepiżak, Ryszard Kaczmarek, Bogdan Sochacki, Piotr Torba

Maciej Jaśkowski, Rafał Ślozowski
 

 

BRĄZOWY MEDAL
ZASŁUŻONY DLA K.Ł. KNIEJA ROGOZINIEC


Krzysztof Bartosz, Ryszard Czepiżak, Błażej Gaweł, Arkadiusz Gołek, Andrzej Jaśkowski,
Maciej Jaśkowski, Michał Jaśkowski, Grzegorz Łański, Jerzy Mazurkiewicz, Józef Nowicki,
Jerzy Pawlik, Rafał Radzicki, Józef Ślozowski, Rafał Ślozowski, Tadeusz Ślozowski,
Wojciech Wittke, Kazimierz Witwicki, Wojciech Żyła, Mateusz Czepiżak, Sławomir Szuman,

Tadeusz Kucera

Nasze Trofea Medalowe
Kraina Wiecznych Łowów

NASZE TROFEA MEDALOWE


Koło Łowieckie Knieja Rogoziniec

 


W naszej Rogozinieckiej Kniei zostało pozyskanych sporo ciekawych trofeów, zwłaszcza w ostatnich latach przez naszych kolegów myśliwych, nie tylko wśród gatunków zwierzyny grubej ale również wśród drapieżników.

 

 

JELEŃ BYK
Rafał Ślozowski   -   193,26 pkt.   -    srebrny medal
Ryszard Jasiński   -   191,31 pkt.   -    srebrny medal
Stanisław Czepiżak   -  187,64 pkt.    -   brązowy medal
Michał Jaśkowski    -   183,39 pkt.    -    brązowy medal
Maciej Jaśkowski    -   182,30 pkt.   -   brązowy medal
Maciej Jaśkowski   -   179,07 pkt.   -    brązowy medal


 

SARNA ROGACZ
Maciej Jaśkowski   -   118,30 pkt.   -   srebrny medal


 

DZIK 
Szuman Sławomir - 117,10 pkt  - srebrny medal
Maciej Jaśkowski   -   116,40 pkt.  -  srebrny medal

Szuman Sławomir  - 113,95 pkt. - brązowy medal

Szuman Sławomir - 113,45 pkt. - brązowy medal
Maciej Jaśkowski   -  112,50 pkt.   -   brązowy medal
Maciej Jaśkowski   -    111,25 pkt.   -  brązowy medal
Rafał Ślozowski   -  110,20 pkt.   -    brązowy medal

LIS

Michał Jaśkowski   -   25,60 pkt.   -   złoty medal

JENOT

Maciej Jaśkowski   -   20,70 pkt.   -   brązowy medal   

KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW

Knieja Rogoziniec

…..gdy wybije mej śmierci godzina, pochowajcie mnie w kniei zielonej,
niech nade mną zaszumi gęstwina, hymn myśliwskiej radości minionej.

 

                             

Ks. generał Witucki Bernard
Bajserowicz Tomasz
Banasiak Mieczysław
Bartoch Jan

Bartosz Krzysztof
Bimek Ludwik
Ciećwiera Józef
Czapiewski Tadeusz
Dąbrowski Feliks
Dodot Kazimierz
Dybowski Janusz
Gaweł Konrad
Gorzeń Józef
Górniaczyk Bernard
Jachacy Marian
Jarosik Mieczysław
Jasiński Władysław
Jaszczak Józef
Jurczyszyn Hubert
Jurczyszyn Zygmunt
Kaczorowski Stanisław
Kołogrecki Marian

Kosko Eugeniusz
Kosturski Zdzisław
Łysiak Eugeniusz
Maciaszczyk Ryszard
Mazurkiewicz Jerzy
Mączka Julian


Michalak Stanisław
Mudrecki Edmund
Niemiec Feliks
Olejnik Ludwik
Olik Leon
Ostaficzuk Kazimierz
Pijanowski Stanisław
Przewożny Stanisław
Radzicki Stanisław
Raj Jan
Ratajczak Grzegorz
Schulz Władysław
Sikora Marian
Szantruczek Adam
Szczerban Tadeusz
Szeliga Józef

Ślozowski Tadeusz
Tokłowicz Andrzej

Torba Piotr
Wasilewski Jerzy
Wasylewicz Tadeusz
Wąsiel Jerzy
Wilusz Wojciech
Włodarczak Henryk
Wodecki Jerzy
Wodecki Tadeusz

bottom of page