top of page

HISTORIA KOŁA

Knieja Rogoziniec
HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO

          Koło Łowieckie KNIEJA Rogoziniec wg wszelkiej dostępnej dokumentacji powstało w 1949 roku. Na początku gospodarowało na obszarze ok. 20 tys. ha, obejmując swym zasięgiem trzy ówczesne nadleśnictwa: Nadleśnictwo Smardzewo (które w 1952 roku przekształciło się w Nadleśnictwo Szczaniec), Nadleśnictwo Brójce oraz największe z ww. Nadleśnictwo Trzciel.

 

         Założycielem oraz pierwszym Prezesem Koła był Nadleśniczy Nadeśnictwa Trzciel - inż. Wojciech Wilusz. Trzon Koła stanowili również pracownicy Nadleśnictwa Trzciel oraz pracownicy nowopowstałego wówczas Gimnazjum Leśnego w Rogozińcu.

 

          Na przestrzeni lat powierzchnia naszego obwodu łowieckiego sukcesywnie zmniejszała się. Główną przyczyną było powstawanie nowych kół łowieckich, które również chciały gospodarować na własnym terenie - niestety, kosztm zmniejszania się powierzchni m.in. naszego Koła, a w późniejszym czasie również tworzenie się Ośrodków Hodowli Zwierzyny przy Nadleśnictwach Trzciel i Babimost. W efekcie tych wszystkich wydarzeń dotyczących zmian powierzchni oraz granic obwodów, na koniec 2007 roku dzierżawiony przez nas obwód łowiecki nr 12 miał powierzchnię 5360 ha i był obwodem polnym, kategorii słabej.

 

        W 2008 roku z uwagi na likwidację jednego z OHZ-ów należących do Nadleśnictwa Babimost, nastąpiła zmiana granic oraz powierzchni naszego obwodu. Wg aktualnej umowy dzierżawy, ważnej do 2018 roku, gospodarujemy w obwodzie łowieckim nr 99 powierzchnią 6387 ha. Dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce łowieckiej, związanej z zagospodarowaniem obwodu oraz poprawieniem warunków bytowania zwierzyny, w ostatnich latach pozyskujemy średnio około: 130 dzików, 25 jeleni, 80 saren, a także ok. 80 sztuk drapieżników ogółem.

 

          Przez niemal 67 lat swego istnienia, Koło nasze cały czas utrzymuje ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Leśnych w Rogozińcu, zarówno w dziedzinie edukacyjnej jak i wzajemnej pomocy. Wielu pracowników ZSzL pełniło przez wiele lat funkcje w zarządzie naszego Koła a uczniowie i absolwenci tej szkoły byli lub nadal są członkami naszego Koła. 

      W 2014 roku obchodziliśmy  jubileusz 65-cio lecia istnienia i działalności Koła. W tym okresie członkostwo  w naszym Kole uzyskało ponad 120 myśliwych, z których liczne grono odeszło do krainy Św. Huberta a część kolegów zmieniając adres zamieszkania lub miejsce pracy, przeniosła się do innych kół.


         K.Ł. KNIEJA Rogoziniec, stawia na współpracę nie tylko z młodzieżą szkolną ale również z władzami samorządowymi, ALP, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną , policją oraz rolnikami i organizacjami rolniczymi.


      Największą chlubą Koła jest jednak wybudowana nowa stanica myśliwska oraz sztandar, który jednoczy wszystkich naszych członków.

 

 

DZISIEJSZY ZARYS

Knieja Rogoziniec
DZISIEJSZY ZARYS

         W ostatnich latach K.Ł. KNIEJA Rogoziniec, stara się prowadzić przemyślaną i rozsądną gospodarkę łowiecką, która przynosi nam wymierne korzyści w postaci wypłaty coraz mniejszych odszkodowań za wyrządzone szkody łowieckie i pozwala mieć tym samym bardzo dobre relacje z okolicznymi rolnikami i organizacjami rolniczymi. Ponadto zwiększa się co roku plan pozyskania zwierzyny, która na terenie naszego obwodu łowieckiego nr 99 ma dobrą bazę żerową dzięki urozmaiconej i atrakcyjnej karmie.

         Na 6,50 ha poletek uprawiamy m.in. topinambur, rzepak, rzepę i kapustę pastewną, żyto oraz mieszanki zbożowe jare. Oprócz tego przez cały rok mamy czynne tzw. pasy zaporowe o łącznej długości ponad 2,50 km. Natomiast w okresie zimowym przeznaczamy na dokarmianie zwierzyny ok. 10 ton kiszonego ziarna kukurydzy, ok. 20 ton okopowych (buraków pastewnych i cukrowych oraz ziemniaków razem) a także pasze objętościowe suche (siano, słoma owsiana) – ad libitum.

 

            Przez cały rok uzupełniamy sól pastewną z mikroelementami w 120 lizawkach rozmieszczonych na terenie naszego obwodu łowieckiego w ilości ok 500 kg.Warto w tym miejscu nadmienić, że dzięki wysokiemu pozyskaniu zwierzyny i w miarę niskich szkodach łowieckich, od niemal 10 lat nie prowadzimy komercyjnych polowań dewizowych.Nasze Koło stawia również na strzelectwo myśliwskie, organizując co roku dla wszystkich naszych członków tzw. trening strzelecki, połączony z obowiązkowym przystrzeliwaniem broni kulowej, jak również organizuje zawody strzeleckie o puchar Zarządu Koła.

 

            Nasi koledzy co roku biorą udział w zawodach strzeleckich na szczeblu powiatowym i okręgowym i nie tylko. Jeden z członków naszego Koła reprezentował okręg zielonogórski na mistrzostwach Polski PZŁ w klasie powszechnej.Mając na uwadze malejący stan zwierzyny drobnej, przez kilka ostatnich lat intensywnie redukowaliśmy drapieżniki a dzięki przychylności lokalnych władz samorządowych, które partycypowały częściowo w kosztach zakupu, dokonaliśmy restytucji bażanta drogą wsiedlenia. Przystąpiliśmy również do programu wsiedlania kuropatwy, którego koszty są pokrywane w 50% z WFOŚiGW.

 

             Natomiast dzięki sympatii sponsorów dokonaliśmy introdukcji daniela w liczbie 10 zacielonych łań, przez co nasz obwód łowiecki wzbogacił się o kolejny gatunek zwierzyny z rodziny jeleniowatych.Stawiamy również na współpracę z placówkami oświatowymi z terenu gmin wchodzących w skład naszego obwodu łowieckiego, głownie na zasadzie prewencji i edukacji, organizując m.in. konkursy plastyczne i pogadanki o tematyce przyrodniczej, zbiórkę kasztanów i żołędzi, dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym, zakładanie wiosną wiklinowych koszy lęgowych dla kaczek, sadzenie drzewek na poletkach zgryzowych i przy zakładaniu remiz.

 

         Koło nasze jest otwarte na wszelkiego rodzaju apele i akcje o charakterze społecznym i charytatywnym m.in. organizując pomoc materialną dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu gminy Zbąszynek w okresie Świąt Bożonarodzeniowych, potrafiąc tym samym integrować się z lokalną społecznością. Co roku zbiera wśród myśliwych pieniądze w ramach akcji WOŚP, mając nadany swój nr i certyfikat. Organizuje jako gospodarz powiatowe obchody Św. Huberta powiatu świebodzińskiego.

W miarę swoich skromnych możliwości finansowych , partycypuje w kosztach zakupu różnego rodzaju pomocy szkolnych dla lokalnych placówek oświatowych.

bottom of page