top of page

Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ26 sierpnia b.r. odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ czyli najważniejsze zebranie w którym uczestniczą myśliwi z całego okręgu. Rzecz jasna w zebraniu oprócz władz okręgowych PZŁ uczestniczyli tylko wybrani przez Walne Zgromadzenia kół delegaci.

Ilość delegatów reprezentujących każde koło uzależniona jest od liczby członków koła.

Rogoziniecką "Knieję " reprezentowało dwóch naszych Kolegów : Prezes Maciej Jaśkowski oraz Łowczy Mateusz Czepiżak.Porządek zebrania obejmował sprawozdanie z prac Zarządu Okręgowego oraz komisji problemowych. Omówione także w szerokim zakresie realizację i wykonanie założonych planów. Omówiono inne ważne problemy, które są istotne dla łowiectwa .

Kulminacyjnym punktem zjazdu były jednak wybory członka Rady Naczelnej PZŁ i jego zastępcy oraz delegatów na Zjazd Krajowy PZŁ.

Miło poinformować, że Nasz Prezes Maciej Jaśkowski został zastępcą członka Rady Naczelnej PZŁ oraz otrzymał mandat na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ.

Gratulujemy !


Darz Bór

Tekst A. Sidoruk , fotki M. CzepiżakComments


bottom of page