top of page

Uroczyste Walne Zgromadzenie

Rok 2019 jest rokiem jubileuszowym naszego koła.

Podobnie jak podczas poprzednich okrągłych rocznic, obchody 70-lecia będą trwały cały bieżący rok i będą połączone z licznymi wydarzeniami, imprezami łowieckimi a zwieńczeniem jubileuszu będzie uroczysty bal myśliwski.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie koła miało również charakter szczególny i uroczysty.

Wszyscy koledzy jak jeden mąż stawili się w strojach organizacyjnych PZŁ.Po powitaniu i rozpoczęciu obrad WZ, Kol. Prezes Maciej Jaśkowski ,a jednocześnie zastępca członka Naczelnej Rady Łowieckiej, uhonorował sztandar naszego koła odznaczeniem "Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego".

W/w odznaczenie otrzymali również Koledzy, którzy najbardziej przyczynili się do budowy naszej woliery króliczej : Marek Kaiser oraz Daniel Van Styvendael.

Natomiast Honorowy Prezes naszego koła, Kol. Józef Jaśkowski został odznaczony Medalem Św. Huberta. W tym miejscu warto dodać, że nasz Prezes senior przygodę łowiecką rozpoczął 63 lata temu, będąc nieprzerwanie członkiem naszego koła, pełniąc w nim przez wiele lat zaszczytne funkcje.

Zarząd koła jak co roku, docenił również Kolegów myśliwych, który najbardziej przyczynili się do realizacji planu łowieckiego w minionym łowieckim roku gospodarczym.

Okolicznościowe statuetki otrzymali Koledzy:

- Sławomir Szuman, Rafał Ślozowski, Tadeusz Kucera - w kategorii "Król sezonu łowieckiego"

- Sławomir Szuman, Michał Buchert, Dawid Radzicki - w kategorii "Król polowania na drapieżniki"

- Maciej Jaśkowski w dwóch kategoriach - "Król polowania na pióro" oraz "Najlepszy bobrownik"


Dalszy ciąg WZ przebiegał zgodnie z porządkiem obrad w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Zarząd otrzymał absolutorium, przyjęto budżet na nowy łowiecki rok gospodarczy oraz pozytywnie przegłosowano wszystkie proponowane uchwały.

Obrady WZ zakończono uroczystym obiadem.

Darz Bór

Tekst Maciej Jaśkowski

Zdjęcia Dariusz Łuka, Michał Buchert


bottom of page