top of page

Po Walnym Zgromadzeniu


7. kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Zebranie poprowadził wybrany jednomyślnie Kolega Wojciech Wittke.

W obszernym wystapieniu Prezes Kolega Maciej Jaśkowski przedstawił sprawozdanie z zakresu działalności Zarządu w roku gospodarczym 2017/2018, omówił problemy związane z rozprzestrzenianiem się choroby ASF i związane z tym procedury. Przybliżył także ogólne założenia nowelizacji Prawa Łowieckiego.

Następnie głos zabrał Skarbnik Kolega Wojciech Żyła , który podsumował finanse koła, przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu za sezon 2017/2018 oraz omówił preliminarz budżetowy na następny sezon.

Łowczy Kolega Rafał Ślozowski omówił sprawy związane z realizacją planu gospodarczego za ubiegły sezon oraz dokarmianiem zwierzyny. Przybliżył także rozmiar szkód łowieckich oraz tematy związane z pracami społecznymi. Na koniec przedstawił plan łowiecki na następny sezon z uwzględnieniem odstrzału redukcyjnego dzików.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Kolega Kazimierz Witwicki przedstawił wyniki kontroli działalności Zarządu Koła oraz całości wydarzeń na przestrzeni sezonu 2017/2018 wnioskując o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła.

Strażnicy łowieccy, Koledzy : Paweł Ginter oraz Mateusz Czepiżak przedstawili swoje sprawozdania z działalności za ubiegły sezon, w tym stan wszystkich urządzeń łowieckich.

Członkowie Zarządu uzyskali 100 procentowe absolutorium.


Ważnym punktem zebrania było uzupełnienie stanu osobowego Komisji Rewizyjnej, która wskutek rezygnacji jednego z członków wymagała takiego poszerzenia .

Nowym członkiem KR wybrano Kolegę Dariusza Łukę- Gratulacje.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostal Kolega Kazimierz Witwicki- również Gratulacje.

Oprócz zatwierdzenia podstawowych uchwał przegłosowano:

- budowę obelisku upamiętniającego Kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.

- zakup łań daniela zwyczajnego i zasiedlenie ich na terenie łowiska

- Budowę woliery i zakup dzikich królików

Upoważniono też Zarząd Koła do występowania z wnioskami o odznaczenia łowieckie dla Członków Koła.

Dalsza część Zgromadzenia potoczyła się normalnym tokiem tzn. prowadzono dyskusje różnego rodzaju, analizowano ubiegły sezon oraz snuto plany na następny.

Po kolacji całe towarzystwo udało się do domów.


Darz Bór

Teks i zdjęcia Andrzej Sidoruk


bottom of page