top of page

Reintrodukcja kuropatw w rogozinieckiej Kniei

Reintrodukcja kuropatw w rogozinieckiej Kniei

26 sierpnia 2016 koledzy Maciej Jaśkowski i Łukasz Gołek odebrali 50 sztuk kuropatw z hodowli wolierowej w Zagórzu należącej do Nadleśnictwa Świebodzin. Zakup kuropatw w 50% dofinansowany był z WFOŚiGW. Pozostali koledzy: Wojtek Żyła, Rysiu Kaczmarek i Sławek Szuman czekali na odbiór w/w kuraków polnych na terenie naszego obwodu łowieckiego w Dąbrówce Wlkp. aby rozwieść je w ustalone i przygotowane wcześniej miejsca.


bottom of page