top of page

Nowe zasady zgłaszania pozyskanych dzików do PIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie przesyła link do aplikacji ZIPOD (Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików) i prosi o rozpowszechnieni go wśród wszystkich dokonujących zgłoszeń. https://www.wetgiw.gov.pl/zipod Zgodnie z założeniami funkcjonowania systemu zastąpi on dokument DDE. Dokument DDE będzie generowany i drukowany w PIW. Warunkiem identyfikacji zgłoszonego dzika jest umieszczenie w zgłoszeniu nr znacznika w pozycji opis w ZIPOD. Aplikacja ta jest przeznaczona dla myśliwych, pracowników Lasów Państwowych oraz pracowników rezerwatów i parków narodowych. W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres: https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez: wetgiw.gov.pl/zipod. Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia. Aplikacja może pracować także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu. !!! Z poważaniem Grzegorz Janicki PLW w Świebodzinie tel. 795-539-347 g.janicki@wet.zgora.pl

bottom of page