top of page

Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej koła.

W związku z rezygnacją Kolegów Rafała Ślozowskiego oraz Ryszarda Kaczmarka z piastowania funkcji w zarządzie koła wyłoniła się konieczność wyboru nowego Łowczego oraz Sekretarza.

Podczas NWZ 28 sierpnia jednomyślny wynik głosowania wyłonił nowego Łowczego- Kolegę Mateusza Czepiżaka oraz Sekretarza- Kolegę Leszka Parandyka.

Kolegom, którzy zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji serdecznie dziękujemy za dotychczasowe pełnienie swoich funkcji, duży wkład w pracę na rzecz koła oraz jego rozwój.

Nowym Członkom Zarządu gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Na tym jednak wybory się nie zakończyły. Nowy Łowczy był do tej pory członkiem Komisji Rewizyjnej. Jak zwykle, przemyślana kandydatura dała jednogłośny wynik : Nowym Członkiem K.R. został Kolega Sebastian Wachowiak.

Dziękujemy Koledze Mateuszowi i gratulujemy Koledze Sebastianowi, życząc jednocześnie owocnej pracy w gronie kolegów.

P.S. Kolega Sebastian nie był członkiem żadnego innego organu, więc na tym wybory zakończono ;-)Darz Bór

A.S.


bottom of page