top of page

XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Zielonej Górze

StartFragment

Dnia 30 czerwca br. odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Zielonej Górze.


Tradycyjnie miejscem Zjazdu była Sala Kolumnowa Sejmiku Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Reprezentujący nasze koło Kol. Prezes Maciej Jaśkowski ponownie został wybrany przez ponad 100 Delegatów obecnych na Zjeździe reprezentujących cały okręg zielonogórski PZŁ w drodze tajnego głosowania, do bardzo ważnych struktur naszego okręgu, mianowicie :

- Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich

- Komisji ds.opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich


Ponadto Zarząd Okręgowy na swoim ostatnim posiedzeniu 28.06.2019r powołał nowe komisje problemowe działające przy ZO PZŁ w Zielonej Górze.


Również w tych strukturach możemy pochwalić się obecnością Kolegów reprezentujących nasze koło.

Kol. Maciej Jaśkowski - Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą

Kol. Ryszard Jasiński - członek Komisji Hodowlanej

Kol. Dariusz Łuka - członek Komisji ds. Kontroli Kół Łowieckich


Darz Bór
EndFragment


bottom of page