top of page

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ

16 lutego 2019 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, Prezes NRŁ Rafał Malec otworzył XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ.

Prezes Malec przywitał gości Zjazdu, wśród których byli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Wiceminister Środowiska Małgorzata Golińska, Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska Jacek Sagan, Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej oraz reprezentanci środowisk rolniczych i ochrony środowiska.


Okręg zielonogórski PZŁ reprezentowali: Kol. Andrzej Skibiński,

Kol. Andrzej Bawłowicz, Kol. Jan Olszewski, Kol. Jarosław Karwański,

Kol. Maciej Jaśkowski, Kol. Stanisław Nowakowicz, Kol. Jacek Banaszek.


Najważniejszym punktem obrad XXIV KZD PZŁ była dyskusja nad projektem nowego Statutu PZŁ i jego uchwalenie. Przypominamy, że współautorem Statutu PZŁ jest kol. Andrzej Skibiński Przewodniczący Komisji Statutowej przy NRŁ.

Tekst i zdjęcia ze strony Zarządu Okręgowgo PZŁ Zielona Górabottom of page