top of page

Ocena trofeów

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w sezonie 2018/2019 odbędzie się 27 listopada o godz. 9 00 w siedzibie K.Ł. "Grandel" w Przygubielu .

Przygubiel 3 , 66-100 Sulechów.

Szczegóły proszę uzgadniać z Łowczym koła.

Darz Bór


bottom of page