Zalecenia dotyczące niejadalnych części dzików.

W załączniku ważne procedury dotyczące postępowania z patrochami pozyskanych dzików.

KLIK


 From  08.2017 by Andrzej Sidoruk ( polowanko.pl)