top of page

Zalecenia dotyczące niejadalnych części dzików.

W załączniku ważne procedury dotyczące postępowania z patrochami pozyskanych dzików.


bottom of page