Zalecenia dotyczące niejadalnych części dzików.

W załączniku ważne procedury dotyczące postępowania z patrochami pozyskanych dzików.

KLIK