top of page

Powiatowe Obchody Św. Huberta Powiatu Świebodzińskiego w Zbąszynku.


23 października 2016 r w gminie Zbąszynek, odbyła się II edycja Powiatowych Obchodów Św. Huberta powiatu świebodzińskiego, pod honorowym patronatem starosty świebodzińskiego oraz ORŁ i ZO PZŁ w Zielonej Górze.

Koordynatorem uroczystości było Koło Łowieckie KNIEJA Rogoziniec, przy współudziale pozostałych kół świebodzińskich : KŁ DĄBROWA Świebodzin, KŁ HUBERT Świebodzin, KŁ KNIEJA Świebodzin, KŁ ODYNIEC Świebodzin, KŁ PONOWA Skąpe, KŁ LIS Łagów. Wsparcie logistyczne oraz udostępnienie infrastruktury zawdzięczmy Urzędowi Miejskiemu w Zbąszynku oraz Zbąszyneckiemu Ośrodkowi Kultury.

Uroczystość miała na celu przede wszystkim podkreślenie kultu naszego patrona św. Huberta, ale też promocję łowiectwa i integrację myśliwych z innymi lokalnymi środowiskami. Naszą ideą było nawiązanie współpracy z miejscowymi druhami z OSP, harcerzami z ZD Komendy ZHP w Zbąszynku, leśnikami, honorowymi dawcami krwi, dziećmi, młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami powiatu świebodzińskiego.

Celebracja obchodów rozpoczęła się mszą Hubertowską , do której służyli myśliwi w asyście dziesięciu pocztów sztandarowych, przy oprawie muzycznej Zespołu Muzyki Myśliwskiej De Luxe. Po zakończeniu mszy św. i pamiątkowym zdjęciu przed Kościołem PW Macierzyństwa NMP, orszak myśliwych z pocztami sztandarowymi kół przemaszerował ulicami miasta w kierunku parku miejskiego przy ZOK, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Ceremonii otwarcia II edycji Powiatowych Obchodów Św. Huberta dokonali, starosta świebodziński Zbigniew Szumski oraz prezes ORŁ Kol. Andrzej Skibiński, który dodatkowo na tą okoliczność oddał salwę honorową z armaty hukowej, należącej do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku.

Podczas części oficjalnej, Kol. prezes Andrzej Skibiński wraz z członkiem ORŁ i jednocześnie przewodniczącym Okręgowej Komisji Odznaczeń Łowieckich Kol. Janem Olszewskim w asyście Kol .Danuty Apenit, nadali odznaczenia pięciu Kolegom myśliwym z KŁ KNIEJA Rogoziniec: Ryszardowi Czepiżakowi, Arkadiuszowi Gołkowi, Maciejowi Jaśkowskiemu, Ryszardowi Kaczmarkowi i Rafałowi Ślozowskiemu. Dodatkowo, z rąk generała Jana Mazura, prezesa okręgu poznańskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich, uhonorowano Kol. Macieja Jaśkowskiego Krzyżem Oficerskim. Wszyscy organizatorzy, współorganizatorzy oraz sponsorzy, otrzymali z rąk Kol. Andrzeja Skibińskiego odpowiednie certyfikaty, w ramach podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji tejże uroczystości.

Dalszą część obchodów poprowadził Kol. Leszek Parandyk, który raźnie zapraszał wszystkich uczestników do skorzystania z licznych atrakcji, jakie odbywały się na terenie parku miejskiego i w samym domu kultury. Oto niektóre z nich:

Członkowie Klubu Sokolników przy Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu, prezentowali żywe ptaki drapieżne, wygłaszając krótką prelekcję na temat ich biologii, zachowania i zwyczajów oraz znaczenia samego sokolnictwa w Polsce i Europie.

Wielokrotny medalista mistrzostw Polski i Europy, aktualny mistrz Polski i drużynowy mistrz Europy kol. Jan Skrzetuski w półgodzinnym pokazie, zaprezentował szlachetną sztukę wabienia jeleni i niewątpliwie wzbudził on podziw i zainteresowanie wszystkich zebranych.

Klub Miłośników Zaprzęgów Konnych z Borui Kościelnej, na terenie starego ogrodnictwa w centrum Zbąszynka, zaprezentował bardzo efektowny konkurs powożenia zaprzęgami konnymi, przyciągając tym samym szerokie grono widzów, nie tylko entuzjastów wyścigów konnych. Po zakończeniu konkurencji, do końca trwania uroczystości, przedstawiciele klubu oferowali nieodpłatnie przejażdżki powozami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych.

Przez cały czas trwania powiatowych obchodów, można było zwiedzać pomieszczenia miejscowego ZOK. Miała tam miejsce m.in. wystawa fotograficzna o tematyce przyrodniczej, jej autorem był fotograf i miłośnik przyrody Pan Zdzisław Nowak. Niewątpliwie zasługującą na wspomnienie była ekspozycja łowiecka, prezentująca spreparowane okazy rodzimych zwierząt łownych oraz galeria obrazów o tematyce łowieckiej . Prezentacje mogliśmy podziwiać dzięki udostępnieniu jej przed nowo powstały oddział zielonogórskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

Ważnym punktem programu był finał konkursu plastycznego, w którym uczestniczyły cztery szkoły podstawowe ze Zbąszynka, Kosieczyna, Dąbrówki Wlkp. oraz Szczańca. W zabawie brało udział łącznie ponad 100 prac wykonanych przez dzieci. Atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy, (nie tylko dla laureatów, ale dla wszystkich uczestników konkursu) wzbudziły aplauz i deklarację uczestnictwa w konkursie przyszłorocznym licznie przybyłych uczniów i wychowawców .

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych prócz wspomnianej przejażdżki bryczkami, były interaktywne tablice z odgłosami lasu, łowieckim kołem fortuny i zagadkami wiązanymi z odgadywaniem tropów zwierząt leśnych. Możliwość brania udziału w tej nietuzinkowej zabawie zawdzięczamy ORŁ i ZO PZŁ w Zielonej Górze.

O oprawę muzyczną zadbał Zespół Muzyki Myśliwskiej De Luxe, pod kierownictwem Kol. Agnieszki Rybickiej. Wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać składający się z dwóch części koncert.

Swoje stoiska w oznakowanych namiotach miały firma Mistral, prezentująca noże i galanterię myśliwską oraz Nadleśnictwo Świebodzin, gdzie można było zapoznać się biuletynami informacyjnymi promującymi nadleśnictwo i inne atrakcje turystyczne całego regionu.

Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy w ramach poczęstunku mogli raczyć się jadłem myśliwskim. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy m.in. pyszną grochówkę, bigos. Dla najmłodszych natomiast zorganizowaliśmy pieczenie kiełbasek i chlebka w ognisku. Główna atrakcją kulinarną okazały się bardzo efektowne, a przede wszystkim przepyszne pieczone w całości dziki, które zgromadziły liczną rzeszę amatorów dziczyzny.

Tradycyjnie przy tego rodzaju uroczystościach plenerowych, miał miejsce konkurs na najlepszą nalewkę myśliwską, gdzie wystawiono 21 trunków.

W ramach integracji z pozostałymi środowiskami, przy okazji odbywających się obchodów powiatowych św. Huberta, zaprosiliśmy do udziału Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry, gdzie w mobilnym punkcie poboru krwi, oddano niemalże 10 litrów tego cennego daru życia.

Na zakończenie, chciałbym podziękować wszystkim. Każdemu kto w większym lub mniejszym stopniu przyczynił się do organizacji II edycji Powiatowych Obchodów Św. Huberta powiatu świebodzińskiego, a kogo ze względu na ogrom zaangażowanych nie udało mi się personalnie wymienić.

DARZ BÓR!


bottom of page