top of page

Przystrzeliwanie broni myśliwskiej

Dnia 22 maja, odbyło się obowiązkowe przystrzeliwanie broni myśliwskiej kulowej przez członków naszego koła na strzelnicy w Rogozińcu. Jak widać na załączonych zdjęciach dobre humory dopisywały wszystkim uczestnikom, nie tylko z powodu dobrej pogody ale również z powodu niemal perfekcyjnej celności co może być widoczne na prezentowanych tarczach strzeleckich przez kolegów : Darka Łukę, Mateusza Czepiżaka i Ryszarda Czepiżaka.


bottom of page