top of page

Złoty Rogacz w Rogozinieckiej Kniei


Jak co roku na początku sezonu polowań na kozły sarny, KŁ Knieja Rogoziniec zorganizowała polowanie tzw. Złoty Rogacz, które zawsze inauguruje sezon polowań na ten gatunek samców zwierzyny płowej.

W tym roku licznie przybyli myśliwi w ilości 26 kolegów polujących, mieli okazję zapolować w dniach 13-14 maja, mając możliwość dwóch wyjść do łowiska (wieczorne i poranne). Na pokocie ułożono 3 rogacze, jednego dzika i jednego lisa (na lisy możemy polować przez cały sezon z uwagi na zasiedlanie obwodu zwierzyną drobną). Królem polowania został kol.Prezes Maciej Jaśkowski, który pozyskał ciekawego myłkusa. V-ce królami koledzy :Błażej Gaweł i Mateusz Czepiżak.Ponadto dzika pozyskał kol.Darek Łuka a lisa zaproszony gość kol.Roman Markowski.

Jak co roku na początku sezonu polowań na kozły sarny, KŁ Knieja Rogoziniec zorganizowała polowanie tzw. Złoty Rogacz, które zawsze inauguruje sezon polowań na ten gatunek samców zwierzyny płowej.

W tym roku licznie przybyli myśliwi w ilości 26 kolegów polujących, mieli okazję zapolować w dniach 13-14 maja, mając możliwość dwóch wyjść do łowiska (wieczorne i poranne). Na pokocie ułożono 3 rogacze, jednego dzika i jednego lisa (na lisy możemy polować przez cały sezon z uwagi na zasiedlanie obwodu zwierzyną drobną). Królem polowania został kol.Prezes Maciej Jaśkowski, który pozyskał ciekawego myłkusa. V-ce królami koledzy :Błażej Gaweł i Mateusz Czepiżak.Ponadto dzika pozyskał kol.Darek Łuka a lisa zaproszony gość kol.Roman Markowski.


bottom of page