top of page

Walne Zgromadzenie Członków Koła Knieja Rogoziniec

9 kwietnia odbyło się WZCz Koła Knieja Rogoziniec w restauracji "Pod Semaforem." Frekwencja dopisała. Obrady przebiegały w miłej koleżeńskiej atmosferze. Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi Koła ze 100% poparciem.

Prowadzący obrady kol. Wojciech Wittke.

Zaplanowany posiłek na zakończenie obrad.

Członkowie Zarządu zaabsorbowani konsumpcją.

Konsumpcji c.d.

.....

Wyróżnieni Królowie sezonu 2015/2016: Maciej Jaśkowski, Mateusz Czepiżak, Wojciech Żyła, Sławomir Szuman.

Pozowanie do wspólnego zdjęcia usilnie zakłuca jeden z aspirujących do wyróżnienia kolegów....

Dyplomy dla kolegów którzy wypracowali najwięcej godzin społecznych w minionym roku gospodarczym: Tadeusz Ślozowski, Mateusz Czepiżak, Arkadiusz Gołek.

Gratulacje składa kol. Krzysztof Bartosz, kol. Sławomirowi Szumanowi.

Minuta ciszy dla uczczenia pamięci jednego z naszych kol. Jerzego Mazurkiewicza, który odszedł do Krainy Wiecznych Łowów.

Prezes Maciej Jaśkowski otwiera porządek obrad.

Dyskusja podczas obrad Walnego Zgromadzenia

....nie wszycy koledzy byli nimi (obradami) dogłebnie zainteresowani.

Kol. Józef Ślozowski pozuje do zdjęcia.

Obrad ciąg dalszy.

Wyraźnie zamyślony kol. Marek Kajzer.

Wymiana poglądów miedzy kolegami: Jerzym Pawlikiem, a Ryszardem Jasińskim.

Dobre humory dopisywały.


bottom of page